Twój głos jest ważny!

Okres młodości  to czas szczególnego rozwoju i wielkich możliwości.  Decyzje wówczas podejmowane mogą mieć kluczowe znaczenie na całe życie. Dobrze jest, aby były podejmowane świadomie i rozważnie. Podejmując je, kreuje się przyszłość. To, jak...