Bóg. Jedność. Cisza. Zaufanie.

Myślę, że Europejskie Spotkanie Młodych Taizé we Wrocławiu można określić w czterech słowach, to znaczy: Bóg, jedność, cisza i zaufanie. Czemu te cztery? Idąc po kolei: Bóg – niesamowite doświadczenie Jego obecności w czasie...