Zakończył się II Kongres Rodzin Polonijnych

23/11/2020 12:05
Agnieszka Wojnarowicz

W dniu 21 listopada 2020 roku odbył się w wersji online II Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział ok. 400 osób z ponad 20 krajów. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Przedmiotem obrad było duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w środowiskach polonijnych, ze świadomością, że małżeństwo znajduje się w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji. Cele Kongresu można streścić w kilku słowach: informacja – formacja – koordynacja – integracja.

W obradach wzięli udział uczestnicy z Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Stany Zjednoczone, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.

PROGRAM KONGRESU

We wprowadzeniu do obrad bp Lechowicz powołał się na nauczanie papieża Franciszka, który w adhortacji Amoris Laetitia wskazał na cztery postawy, którymi winno się odznaczać duszpasterstwo małżeństw i rodzin: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać, integrować.

Pierwszą część Kongresu wypełniły konferencje. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak ukazał sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym. Podkreślił, że misyjnym priorytetem Kościoła, poza przepowiadaniem kerygmatu o Chrystusie, winno być ukazywanie ludziom pełnej chrześcijańskiej wizji męskości i kobiecości, całej prawdy o ich seksualności i miłości. Dr hab. Mieczysław Guzewicz wskazywał na wyzwania stojące przed duszpasterstwem małżeństw na emigracji. Najpierw zachęcał do uczynienia z duszpasterstwa małżeństw i rodzin głównej płaszczyzny duszpasterskiego zaangażowania w parafii. Następnie omówił działania, jakie powinny być realizowane ze szczególnym uwzględnieniem duchowego fundamentu życia małżeńskiego. W dalszej kolejności dr Bożena Bassa przedstawiła wizję towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła.

Druga część Kongresu poświęcona była wymianie doświadczeń i przedstawieniu konkretnych działań w poszczególnych ośrodkach polonijnych – we Francji, w Irlandii, w Niemczech. Wprowadzeniem do tych prezentacji był wykład Małgorzaty Walaszczyk, ukazujący model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami. Następnie miał miejsce panel dyskusyjny służący usprawnieniu procesu towarzyszenia małżonkom w polonijnych misjach katolickich.

Na trzecią część Kongresu składała się modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. Uczestnicy Kongresu zawierzyli Maryi – Królowej Polski polonijne małżeństwa i rodziny oraz ich duszpasterzy.

Kolejny Kongres Rodzin Polonijnych odbędzie się 16 stycznia 2021 roku.

www.emigracja.episkopat.pl

Facebook/Duszpasterstwo-Emigracji-Polskiej

Warszawa, 21 istopada 2020 PAP

“Kongres pełni funkcję informacji i wymiany doświadczeń w różnych częściach świata. Zależy nam również na koordynacji działań i inicjatyw, aby współpraca była efektywna nie tylko w skali poszczególnych krajów, ale również w skali międzynarodowej” – powiedział PAP bp Wiesław Lechowicz. Dodał, że jest to również dla wielu duszpasterzy, którzy przewodzą różnych ośrodkom polonijnym – czas konkretnej formacji w zakresie towarzyszenia małżeństwom.

W ocenie Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej jednym z największych wyzwań jest towarzyszenie małżeństwo mieszanym. Poza tym, wiele rodzin żyje w różnych krajach w środowiskach negatywnie nastawionych do Kościoła, co sprawia, że nie jest im łatwo zachować swoją chrześcijańską, katolicką tożsamość” – zauważył bp Lechowicz. 

Powiedział, że przeniesienie spotkania kongresowego do świata wirtualnego spowodowało, że mogło w nim uczestniczyć więcej zainteresowanych. “W ubiegłym roku w I Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbył się w La Ferte-sous-Jouarre pod Paryżem – uczestniczyło blisko 200 osób, podczas gdy, w tym roku w wersji on line – ok. 400 z różnych kontynentów” – zauważył hierarcha. 

W czasie obrad kongresu bp Lechowicz nawiązując do adhortacji Amoris Laetitia wskazał na cztery postawy: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać, integrować, którymi – jak zaznaczył – “powinno odznaczać się duszpasterstwo małżeństw i rodzin”.

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak w wystąpieniu “Kościół a kryzys małżeństwa” ukazał sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym. Podkreślał, że “rodzina to ostatni bastion broniący sensu rzeczywistości i wyczucia jej granic przed całkowitym zatraceniem się w iluzorycznej dowolności”. 

W ocenie ks. Skrzypczaka “misyjnym priorytetem Kościoła, poza przepowiadaniem kerygmatu o Chrystusie, winno być ukazywanie ludziom pełnej chrześcijańskiej wizji męskości i kobiecości, całej prawdy o ich seksualności i miłości”. “W tym celu św. Jan Paweł II wyposażył nas w ogromny intelektualny i duchowy potencjał w postaci teologii ciała, zaś papież Franciszek proponuje +nowy małżeński katechumenat+ pomagający kochającym się osobom w sztuce korzystania z łaski sakramentalnej tkwiącej w chrześcijańskim małżeństwie” – zwrócił uwagę prelegent. 

Konsultor Rady ds. Rodziny KEP dr hab. Mieczysław Guzewicz w wystąpieniu “Problemy i wyzwania towarzyszenia małżonkom w krajach emigracji” zwrócił uwagę na sytuację, w jakiej obecnie żyją małżeństwa i rodziny. Zachęcał do uczynienia z duszpasterstwa małżeństw i rodzin głównej płaszczyzny duszpasterskiego zaangażowania w parafii. Następnie omówił działania, jakie powinny być realizowane ze szczególnym uwzględnieniem duchowego fundamentu życia małżeńskiego.

W dalszej kolejności dr Bożena Bassa przedstawiła wizję towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła. Natomiast wykładowca UKSW w Warszawie i Instytutu Studiów nad Rodziną im. Ks. Abp K. Majdańskiego w Łomiankach oraz diecezjalny doradca życia rodzinnego Małgorzata Walaszczyk przedstawiła model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami będący prezentacją autorskiego programu abp. Henryka Hosera SAC zatytułowanego “Ewangelizacja intymności małżeńskiej”. Stanowi on praktyczną odpowiedź na wskazania duszpasterskie zawarte w adhortacji Amoris Laetitiae papieża Franciszka w odniesieniu do potrzeby towarzyszenia małżeństwom i rodzinom. 

Na temat praktycznych form towarzyszenia małżeństwu na przykładzie Francji i Irlandii opowiedzą ks. dr Robert Czarnowski i ks. Stanisław Hajkowski. Z kolei na zagadnienie praktycznego wykorzystania portali społecznościowych w towarzyszeniu na emigracji opowie dr Mirosław Dynia. 

Kolejny Kongres Rodzin Polonijnych odbędzie się 16 stycznia 2021 roku – zapowiedział bp Lechowicz. 

Za: Magdalena Gronek(PAP)

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, Francja 2019

Komisja ds. Małżeństw i Rodzin w ramach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej zorganizowała Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, który odbył się w dniach 26 do 27 października 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre w pobliżu Paryża. Tematem przewodnim Kongresu było funkcjonowanie poradni rodzinnych w warunkach emigracyjnych.  

Celem Kongresu było wsparcie dla liderów duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach polonijnych przez przekazanie odpowiednich informacji, szkolenia i wymiana doświadczeń. Nie bez znaczenia był też wymiar integracyjny tych, którzy na niwie polonijnej angażują się lub mają zamiar zaangażować się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin. 

Zobacz wiecej…

Ksiażka: Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie a emigracja. Teoria i praktyka. Warszawa 2019 IPJP2. – do pobrania

„W rodzinach waszych – chrześcijańskich, zbudowanych na sakramencie małżeństwa – niech na pierwszym miejscu będzie miłość i życie. Zachowujcie żywą wieź z narodem i Kościołem: więź wiary, kultury, mowy ojczystej”. Oby ta pozycja książkowa: “Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie a emigracja. Teoria i praktyka”, Warszawa 2019 IPJP2 służyła realizacji tych życzeń! Kolejne dobre inicjatywy dla dobra małżeństw i rodzin wspieram modlitwą i błogosławieństwem – bp Wiesław Lechowicz.

Źródło: opoka.news

Skip to content