e-mail: redakcja@maika.pl
tel. 68 453 92 73

Łukasz Brodzik
Redaktor Naczelny
tel. 603 969 881
ks. Zbigniew Kucharski
Dyrektor

e-mail: dyrektor@maika.pl

Agnieszka Wojnarowicz
Redaktor Serwisu Internetowego  

e-mail: redakcja@maika.pl
tel. 68 453 92 73 

KRS: 0000740005.  
NIP: 9731059202.
REGON: 380737000.  

Konto: Bank PKO S.A. nr 65 1240 6843 1111 0010 8408 3439.  

Młodzieżowa Agencja Informacyjna Sp. z o.o.  
Kapitał zakładowy: 5000,00 zł PLN  wniesiony  w całości.
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedziba:  ul. Bolesława Krzywoustego 42/2, 65-039 Zielona Góra,