Eko – hodowla

04/07/2022 12:09
Marek Staroń

Ekologiczny chów zwierząt jest nieodłącznym elementem gospodarstwa ekologicznego. Zdrowe zwierzęta to nie tylko wydajny ekosystem, ale też zdrowa żywność na naszych talerzach. Jak mają się zwierzęta w takich gospodarstwach piszemy poniżej.

Ekologiczny system chowu ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb zwierząt szczególnie w zakresie żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, leczenia, higieny utrzymania, zapewnienia warunków świetlnych czy towarzystwa innych zwierząt. Niesamowite jest to, że zwierzęta są w stanie same pokazać jak w danym otoczeniu się czują. Wskazują na to różnorodne formy normalnego zachowania się oraz utrzymywane w normie wskaźniki behawioralne czy fizjologiczne. Przeciwności tych zachowań powinny i nam zwrócić uwagę, że w konkretnym gospodarstwie może dziać się nienajlepiej. O złym samopoczuciu zwierząt będą świadczyły ponadto brak zainteresowania otoczeniem, choroby, uszkodzenie ciała czy obniżona zdolność wzrostu i rozrodu.

Ekologiczna hodowla zwierząt ma także swoje wymagania innego rodzaju. Dotyczą one takich aspektów jak odpowiednia wentylacja pomieszczeń gospodarskich, oświetlenie czy temperatura i wilgotność . Te parametry mają wpłynąć na to, by zwierzęta mogły rozwijać się w bezstresowych warunkach dostosowanych do ich potrzeb. Nadto zwierzęta powinny mieć zapewnioną możliwość ruchu w budynkach jak i poza nimi. Powierzchnia, na której przebywają musi być taka, by zapewnić im możliwość wstania, położenia się, oczyszczenia i obrotu. Sprawą oczywistą jest zapewnienie zwierzętom dostępu do wody i pasz. Każdy kto chciałby rozpocząć hodowlę ekologiczną powinien nastawić się na dobór ras rodzimych. Takie zwierzęta są dostosowane do warunków środowiskowych, cechują się dobrym zdrowiem i długowiecznością. Zapewnienie im dobrych warunków uchroni je przed chorobami i opieką weterynaryjną.

Zwrócić należy uwagę, że zwierzęta przyczyniają się do zamknięcia obiegu składników pokarmowych wewnątrz gospodarstwa, zapewnienia naturalnego nawozu wpływającego na żyzność gleby, a także przez wzbogacenie płodozmianu w rośliny pastewne zapewnienia samowystarczalności gospodarstwa.

Ze względu na ich doniosłą rolę w naturze zatrzymajmy się chwilę przy hodowli pszczół. Zaleca się by ule były wytworzone z naturalnych materiałów. Z kolei w promieniu 3 km od pasieki źródłami nektaru i pyłku były rośliny uprawiane metodami ekologicznymi. Osoby hodujące pszczoły na zakończenie sezonu produkcyjnego powinny zostawić rodziny z zapasem miodu i pyłku tak, by mogły przetrwać zimę.

Warto znać kilka faktów o gospodarstwach ekologicznych. To wyjątkowe miejsca zarówno dla zwierząt jak i ludzi. Teraz i w przyszłości.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Mediów.

Skip to content