Po Konferencji “Wielopokoleniowość”

22/12/2022 8:48
Basia Krumholc

W AKCJI +

O potencjale seniorów, wyzwalaniu energii, aktywności fizycznej, zdrowym odżywianiu się, wszystko to można było odkrywać przez uczestnictwo w projekcie „W Akcji +” realizowanym przez Fundację Instytut Mediów obejmującym szkolenia, marsz patriotyczny, filmy, konferencję.

Bardzo interesującym wydarzeniem w ramach projektu była konferencja, debata między pokoleniowa mająca charakter integracyjny, ale również odznaczająca się wysokim stopniem kreatywności. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z jej przebiegu.

        „Wielopokoleniowość darem dla rodziny i społeczeństwa”

  Nikt nie jest samotną wyspą, o starości i młodości, starzejącym się społeczeństwie w Polsce i Europie, o wyzwaniach społecznych, bogactwie wielopokoleniowości, pomysłach i możliwościach budowania więzi rodzinnych i społecznych, energii młodych i doświadczeniu starszych, między innymi o tym dyskutowano w czasie konferencji, która odbyła się 21 grudnia 2022r.

„Koniecznie trzeba odkrywać i budzić potencjał, który jest kapitałem społecznym tkwiącym w osobach starszych. Nie można tego zmarnować. Dlatego podejmujemy się różnych inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi seniorami.” – mówił Mariusz Książek w imieniu Fundacji Instytut Mediów. Wskazał również na wieloletnią aktywność w tym zakresie środowiska Tygodnika Katolickiego Niedziela, które od wielu lat jest ukierunkowane na komunikację z pokoleniem tak zwanym średnim, ale przede wszystkim z osobami starszymi. Gównie takie osoby są odbiorcami, czytelnikami tygodnika.

Z perspektywy współpracy z MRiPS oraz własnych bogatych doświadczeń w związku z prowadzoną działalnością pan Artur Dąbrowski zwrócił uwagę na badania i analizy wykazujące, że tematyka senioralna zatacza coraz szersze kręgi. Angażuje coraz więcej osób, pojawia się coraz więcej różnorodnych inicjatyw, a polityka senioralna jest obecna nie tylko w MRiPS, ale również np. w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Jerzy Bujak prowadząc aktywność z seniorami w różnych miejscach kraju zwrócił uwagę na potrzebę budzenia wrażliwości społecznej i odpowiedzialności, jeżeli chodzi o omawianą tematykę.

Ważną kwestią jest, aby też doceniać, widzieć potrzebę odpowiedzialności i roli mediów w kontekście osób starszych. Osoby w późniejszym wieku są liczną grupą będącą odbiorcami mediów, w szczególności telewizji – podkreślał pan Witold Siłka z Telewizji Lubuszan.

Pierwsza część spotkania była poświęcona na przygotowanie merytorycznego tła do dalszego przebiegu konferencji, którą stanowiła ożywiona dyskusja. Cechę charakterystyczną stanowiło to, że uczestnikami spotkania były osoby dorosłe (60+), specjaliści od współpracy z seniorami, przedstawiciele mediów, również licznie było reprezentowane środowisko młodzieży.

Zasadnicza część debaty polegała na poszukiwaniu, odkrywaniu potencjału, kapitału społecznego, jaki tkwi w osobach starszych. Jednak jak zwracano uwagę, osoby starsze nie są samotną wyspą, żyją w konkretnym środowisku, konkretnych realiach, są aktywni w różnych przestrzeniach rodzinnych i społecznych. Powyższe wypływa na spostrzeganie życia społecznego jako przenikania się wielu pokoleń. Z tego powodu uczestnicy spotkania bardzo wyraźnie podkreślali relacje między pokoleniem starszym i młodszym. Widząc w niech ogromne możliwości w synergii tych dwóch wymiarów. Taki dwugłos w trakcie konferencji przyczynił się do zwrócenia uwagi na pomysły zbliżające pokolenia między sobą i wnoszące wartość dodaną w relacje rodzinne, społeczne. W czasie spotkania podniesiono między innymi kwestię ważności wpływu osób starszych, dziadków na proces wychowania i kształtowania młodego pokolenia.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z propozycjami pomysłami w jaki sposób można budować, pogłębiać, uzyskać efektywność z relacji między pokoleniowych w rodzinach i społeczeństwie. Od zawsze w historii wszystkich społeczeństw, narodów istnieje zjawisko koegzystencji i przenikania się różnych pokoleń, grup społecznych. Dlatego na konferencji spotkało się pokolenie seniorów (60+) oraz młodzieży w celu wspólnej integracji, odkrywaniu możliwości wzajemnego ubogacenia się. W trakcie spotkania uczestnicy podjęli się dyskusji panelowej służącej wymianie doświadczeń, dzielenia się pomysłami i propozycjami. W ramach konferencji udział wzięli specjaliści z zakresu współpracy z seniorami oraz młodzież i przedstawiciele mediów.

Potencjał seniorów w budowaniu relacji wielopokoleniowych, rodzinnych i społecznych został dostrzeżony m.in. w aspekcie:

  1. Możliwości angażowania się seniorów w wychowanie młodego pokolenia wnuków i prawnuków, co jest doskonałym wypełnieniem czasu oraz wsparciem dla ich rodziców często obciążonych pracą zawodową. Powyższe nie tylko wiąże się ze spędzaniem wzajemnie czasu, Ale także pełnienie roli opiekunów w stosunku do młodszych między innymi poprzez zabieranie ich na wydarzenia, spotkania kulturotwórcze, edukacyjne. Może to obejmować zwiedzanie muzeów, wyjście do kina czy teatru, uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
  2. Ciekawy wątek został poruszony przez Karolinę Szostkiewicz-Jaros, osobę zajmującą się prowadzeniem edukacji, szkoleń dla seniorów w tematyce zdrowego odżywiania się. Doświadczenie sytuacji, kiedy uczestnicy – seniorzy zabierają na takie szkolenie swoich np. wnuków, pokazuje, że tego typu okoliczności sprzyjają na przygotowywaniu przyszłych obywateli, rodziców do interesowania się potrzebą i praktykami zdrowego odżywiania się. Co w konsekwencji będzie miało także wpływ na zdrowie ich samych i ich rodzin. Tym samym powyższe kształtuje w aspekcie zdrowego stylu życia, co jest także elementem kultury ekologicznej.
  3. W śród głosów młodzieży nie zabrakło także refleksji nad wpływem przekazywania przez osoby starsze tradycji rodzinnych, opowieści i wspomnień o przodkach. Młodzież zwróciła uwagę, że takie sytuacje mają pozytywny na nich, wzmacniają więzi rodzinne, budzą zainteresowanie historią rodziny i poszczególnych przodków. Z tego powodu pielęgnowanie spotkań rodzinnych, na których młodzież może słyszeć od żywych świadków historii różne opowieści jest bardzo ważne. Później ten model funkcjonowania młodzi przeniosą na przyszłe swojej wzmacniają więzi rodzinne, budzą zainteresowanie historią rodziny i poszczególnych przodków. Z tego powodu pielęgnowanie spotkań rodzinnych, na których młodzież może słyszeć od żywych świadków historii różne opowieści jest bardzo ważne. Później ten model funkcjonowania młodzi przeniosą na przyszłe swoje rodziny
  4. Ważną rolę także dostrzeżono u seniorów jako integratorów życia rodzinnego. Może się to wiązać ze wspólnym przygotowywaniem świąt, częstszymi spotkaniami przy tak zwanym stole. Tego typu sytuacje zawsze wzmacniają więzi i kształtują pozytywną atmosferę. Dotyczy to również możliwości dbania przez seniorów o pamięć i obchody związane z różnymi rocznicami, jubileuszami. Szczególnie jest to ważne, kiedy młodsze pokolenie żyje szybciej ma tendencję do zapominania o tego typu okolicznościach.
  5. Seniorzy mogą też pełnić bardzo ważną rolę, wspierając młodsze pokolenia w różnych trudnych sytuacjach, może to także dotyczyć np. kryzysów małżeńskich. Doświadczenie, spojrzenie na różne trudne sytuacje z perspektywy lat może być ważnym wsparciem dla młodszego pokolenia.
  6. W czasie dyskusji zwrócono także uwagę na fakt potrzeby angażowania się młodszego pokolenia na rzecz też wspierania seniorów. W miarę upływu lat mogą potrzebować większego wsparcia organizacyjnego i fizycznego (zakupy, sprzątanie). Jednocześnie kształtowanie u młodych takich postaw rozwija ich wrażliwość, empatie. Chroni ich także przed niebezpieczeństwem egoizmu i egocentryzmu. Czasem młodsze pokolenie będzie miał coraz większy wpływ na aktywność fizyczna, rekreację seniorów np. na świeżym powietrzu, gdzie bez pomocy młodszych w pewnym etapie życia seniorzy sobie sami nie poradzą.
  7. Młodzi mogą też przyczyniać się poprzez swoje zdolności umiejętności do wspierania seniorów, aby nie byli wykluczeni społecznie, aby ograniczyć ich nie móc aktywności komunikacyjnej. Z tego powodu młodzież może się okazać świetnymi doradcami i przewodnikami dla seniorów w przestrzeni chociażby korzystania z mediów społecznościowych, komputerów, telefonów komórkowych. Mogą być bardzo pomocni w zdobywaniu potrzebnej wiedzy i informacji dla seniorów dzięki internetowi. Rozwój umiejętności manualnych w kontekście mediów społecznościowych, możliwości telefonów w przesłaniu np. zdjęć i filmików może przyczynić się do rzeczywistego aktywizowania seniorów w przestrzeni emocjonalno-psychicznej. Powyższe może się przyczyniać do autentycznego rozwoju seniorów i tym samym wpływać pozytywnie na ich zdrowie psychiczne.
  8. Zwrócona też uwagę na młodsze pokolenie, które jest aktywne w świecie mediów szeroko rozumianych, również tych komercyjnych. Bowiem jednak seniorzy stanowią znaczną część odbiorców tych mediów i jest tutaj miejsce, aby młode pokolenie czuło się odpowiedzialne za przekaz jaki płynie z mediów do seniorów kształtując ich atmosferę życia i spostrzeganie świata współczesnego.
  9. Zwrócono również w trakcie spotkania uwagę, że seniorzy samym faktem obecności towarzyszenia dla Młodych w noszą wiele pozytywnych wartości. Ilustracja do tego typu uwag było przybliżenie organizowanych zawodów szachowych, gdzie młodzi szachiści przychodzili niejednokrotnie w towarzystwie swoich dziadków na to wydarzenie. Jednocześnie było to widoczne, że to było ważne dla nich.

Konferencja pokazała, że podjęte kwestie w trakcie jej trwania są jak najbardziej Trafny i aktualna. Wszyscy byli zgodni co do potrzeby podejmowania świadomych działań tworzących relacje między pokoleniowe. Również zauważono, że poruszony obszar tematyczny dotyczy zagadnień, które będą nam zawsze towarzyszyły przez kolejne lata i wielki.

Zapraszamy do oglądnięcia konferencji

Opr. Redakcja Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA

Skip to content