Dziś wspomnienie św. Józefa, patrona pracy

Dziś wspomnienie św. Józefa, patrona pracy
01/05/2023 8:39
Basia Krumholc

Św. Józef, patron pracy, ukazuje nam, że każda uczciwa praca, wykonywana z sumiennością i zaangażowaniem, nadaje jej wartość i godność – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ z okazji wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika, przypadającego 1 maja.

Oczekując na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, rzecznik Episkopatu przypomniał, że ogromna część nauczania Prymasa Tysiąclecia dotyczy wartości pracy. Sługa Boży widział ją bowiem jako uczestnictwo człowieka w dziele stworzenia oraz szkołę cnót.

„Według kard. Wyszyńskiego praca może być wręcz doświadczeniem mistycznym, gdyż jest również modlitwą, rozmową z Bogiem lub kiedy ofiarowujemy ją w jakiejś intencji. I właśnie w tym sensie człowiek uczestniczy poprzez pracę w dziele Boga Stwórcy” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

Odnosząc się raz jeszcze do nauczania Prymasa w kwestii pracy ludzkiej i w myśl zasad katolickiej nauki społecznej, rzecznik Episkopatu zaznaczył, że poprzez pracę tworzą się więzi społeczne, które leżą u podstaw wspólnoty. „Praca – według Prymasa – nie jest sprawą osobistą i dlatego powinna być +ukierunkowana na wszystkich+” – zaznaczył rzecznik Episkopatu.

„Praca jest właściwie miłością, jest okazywaniem, świadczeniem miłości” – pisał kard. Wyszyński. „Takie spojrzenie łączy go ze św. Józefem, który swoją pracą rzemieślniczą w warsztacie okazywał miłość swojej Rodzinie, zabezpieczając jej byt i dając możliwość spokojnego wzrastania Pana Jezusa i przygotowania się do Jego misji” – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

Źródło: episkopat.pl

Skip to content