Razem przez życie część II – filmy i książeczka o budowaniu relacji dla narzeczonych

15/12/2023 9:32
Basia Krumholc

Projekt „Razem przez życie” polega na wsparciu młodych ludzi bezpośrednio przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa w budowaniu relacji małżeńskich i umiejętnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji, konfliktów, budowaniu sprzyjającej atmosfery wzmacniającej relacje małżeńskie, szczególnie w jego pierwszych latach.

            W ramach projektu powstały 3 materiały filmowe (12-15 min.) dotyczące umiejętności dbania o relacje małżeńskie i zapobiegania konfliktom w małżeństwie. Będą wykorzystane jako pomoc dydaktyczna w czasie kursów przedmałżeńskich. Filmy poruszają tematy: jak należy dbać i budować w narzeczeństwie oraz od samego początku w małżeństwie wzajemne relacje w celu budowania więzi rodzinnych; jak umiejętnie rozwiązywać konflikty w celu budowania trwałego i szczęśliwego małżeństwa; jakich błędów unikać, aby relacji małżeńskich nie osłabiać; jak jest rola teściów i dziadków w procesie wspierania młodych małżeństw; jak budować więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi.

            Materiały filmowe zwracają uwagę na to, w jaki sposób narzeczeni, młodzi małżonkowie mogą świadomie i dojrzale przygotować się do odpowiedzialnego rodzicielstwa, a tym samym wzmacniać więzi i poczucie szczęścia rodzinnego. Będą służyć jako pomoc edukacyjna, wychowawcza dla osób zaangażowanych w prowadzenie kursów i katechez przedmałżeńskich, katechez szkolnych w starszych klasach. Do filmów została dołączona książeczka (16 stron, format A5), zawierająca opis projektu oraz konspekty z propozycjami przeprowadzenia spotkań wychowawczych, formacyjnych dla młodzieży w oparciu o materiały filmowe. Materiały trafią do kurii diecezjalnych oraz do parafii w Polsce. Z racji swoich treści mają charakter ponadczasowy i będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie, także po zakończeniu realizacji projektu. Łącznie powstało 4200 kompletów materiałów (płyta + książeczka). Filmy zostały również udostępnione w mediach społecznościowych.

            W ramach projektu wydano również 2 wkładki 4-stronicowe do Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (łączny nakład: 140 000 egz.) o tematyce związanej ze wzmacnianiem więzi rodzinnych pomiędzy małżonkami, małżonkami i potomstwem oraz międzypokoleniowych relacji z dziadkami, teściami, co wpływa na wzmocnienie wewnętrzne rodziny i tym samym przyczynia się do zapobiegania kryzysom i ich negatywnym skutkom.

Zapraszamy do oglądania!

Książeczka do pobrania z konspektami:

Skip to content