Wierzyć i rozeznawać

Zapraszamy na rekolekcje dla młodzieży poświęcone pogłębianiu wiary i szeroko pojętemu rozeznawaniu w życiu przez pryzmat Boga. Są one pokłosiem Synodu Młodych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, na którym wielokrotnie młodzi liderzy powtarzali, że jest potrzeba...